Kalevalaiset energiat® energiahoidot

Kuten jo etusivulla loihen lausumaan niin hoitoni ovat voimakkaita - mikä ei tarkoita samaa asiaa kuin voimakas tuntemus; välttämättä. Itse asiassa näyttää siltä, että voimakkaat tunne-elämykset kuuluvat aika alkutaipaleelle kehityksen portailla. Hoidot ovat eteenpäin ohjaavia energiahoitoja, eikä niissä pysähdytä pelkästään tunnemaailman käsittelyihin sen enempää kuin tarve vaatii. Hoitoihin kuuluu olennaisena osana yhdistyminen kaikkialliseen elämänvoimaan, joka ohjaa elämäämme usein tilanteita kanssaihmistemme toimesta, jotka kohtaamiset voivat kertoa niistä asioista mitä käsittelemällä tukkeutuneet virtaukset voidaan saada vuolaasti liikkeelle. Toisaalta hoidoissa on myös laajemman mittakaavan tasot eli työskentelemme hyvin monimuotoisesti. Pitkä hoitosuhde vaatii luottamusta siihen, että asiat tapahtuvat niin kuin niiden kuuluukin. Tämä johtuu siitä, että eteneminen tapahtuu suurelta osin sellaisilla tasoilla, joilla emme päivätietoisuudessa ole tietoisesti läsnä. Paras tulos on saavutettu sinä päivänä kun ihminen on ja toimii koko ajan todellisena oman elämänsä luojana eikä ole sitoutunut muiden luomiin kuvioihin. Hän on suoraan oman viisautensa, rakkautensa ja korkeamman tahtonsa ohjaama. Viisaus tässä yhteydessä ei tarkoita mentaalista järkeilyä. Rakkaus ei ole sydäntuntemus, vaan polttoaine, joka kuljettaa eteenpäin. Korkeampi tahto ei ole itsekäs halu, vaan käsikirjoitus, joka on kirjoitettu tähtiin ja joka toteuttaa asiota, joiden kuuluukin tapahtua.

Parhaan tuloksen saavuttaakseen asiakkaan tulisi tosiaan valmistautua pitkäaikaiseen hoitosuhteeseen. Tällainen hoitosuhde ei välttämättä koostu pelkästään varsinaisista energiahoidoista, vaan asiakas voi tulla säännöllisesti sekä hoitoihin, että koulutuksiin. Myös kaikki järjestämämme tapahtumat kuuluvat tähän mainiosti. Palveluissamme asiakkaan energiakentät kohotetaan niille värähtelytaajuuksille, jotka ovat hänen tilanteensa kannalta soveliaimmat. Niillekin tasoille, joille hän ei päivätietoisena varsinaisesti pääse kipuamaan. Edistyminen näyttää vaativan pitkähköjä ajanjaksoja yhdistettynä niille taajuuksille, jotka parhaiten edesauttavat etenemistä. Yksittäiset energiahoidot ovat myös arvokas asia eli joillekin paras vaihtoehto on tulla kerran tai pari hoitoon ja jatkaa sitten eteenpäin muita väyliä. Hoitosuhteen aikana myöskään ei ole poissuljettu muiden hoitajien ja kouluttajien palveluiden käyttäminen.

Hoito tehdään pääsääntöisesti hoitopöydällä mutta myös muita vaihtoehtoja on. Hoitoon kuuluu auran käsittelyä, kosketushoitoa ja mahdollisesti fyysisiäkin tekniikoita. Hoitotapa muotoutuu tarpeen mukaan. Hoidossa virtaa kaikkiallisen elämänenergian voima sen moninaisissa muodoissa. Niinpä hoito on samalla myös esimerkiksi reikihoito, mutta myös sellaisia tuttuja energiatyyppejä kuin violetit liekit, seichim, karuna, erilaiset symbolienergiat jne on hoidossa mukana. Hoidossa voidaan käyttää soveltuvia energiatyön tekniikoita; perinteisistä reikitekniikoista monenlaisiin muihin. Kalevalaisissa Energioissa yksi tehokas energian välittämisen tapa on käyttää nk. kalevalaisia embleemejä, joissa virtaa luonnonvoimat. Mutta näistä mitään ei luvata käyttää kaikissa hoidoissa, koska jokainen hoitotapahtuma on yksilöllinen ja käytettävät tekniikat ja muut asiat riippuvat tarpeesta.

Hoidossa ei keskitytä erityisesti mentaaliseen pähkäilyyn ja monimutkaisten ajatusrakennelmien luomiseen, koska tavoitteena on ennemminkin yksinkertaistaa asioita. Se tapahtuu monasti parhaiten alitajuisella tasolla. Informaatiota nousee varmasti - ehkä jopa tietoisuuteen astikin. Hoitotilanteeseen ei pukeuduta mihinkään väinämöisnaamiaisasuihin tms, koska tarkoituksena on nimenomaan nähdä maailma ilman naamioita sellaisena kuin se on oikeasti. Jokainen kalevalainen energiahoitaja tekee hoitonsa juuri sillä tavalla kuin hän on itse koulutuksen ja elämänviisauden myötä omannut tavakseen. Tällä hoitotavalla ei ole juurikaan rajoitteita ja niinpä asiakas saattaa joutua joskus hyvinkin fyysiseen käsittelyyn ja joskus taas täysin ilman kosketusta hoidettavaksi.

Kipuihin ja muihin oireisiin ei keskitytä, koska yhdistyminen elämänvoimaan ja sitä myötä alitajuista kautta asiat käsiteltyä oireisto hoituu kuin itsestään jos niin on tarkoitus. Hoidossa pureudutaan aina alkusyihin elämänvoiman kautta, joka tuo elämään muutoksen jos sen annetaan tapahtua. Erityisesti hoito toimii selkärankajärjestelmän alueella tapahtuvan muuntumisen kautta. Muutos voi olla nopea tai hidas - riippuu monesta tekijästä. Kertahoito voi riittää saavuttamaan sen tuloksen, joka tällä kertaa on tarpeen (huomasi sen tai ei). Kuitenkin hoitosarjat ovat ehdottoman tärkeitä kuten tuolla aiempana jo selitettiin. Kuulostele itseäsi onko kohdallasi kertakäynti vai tuletko useammin. Hoito ei poista tarvetta muihin hoitoihin; esim. virallinen lääketiede, vaan elämänvoima voi jopa ohjata meidät hakeutumaan niiden piiriin. Hoitaja ei vaikuta alemman tietoisuutensa tahdolla tuloksiin - milloinkaan ei siis manipuloida oireita piiloon. Jos tapahtuu todellista parantumista niin kyseessä on aina hoidettavan oma korkeampi tahto, johon hoitaja ei manipuloiden vaikuta. Hoitaja tuo omalla värähtelytasollaan yhteiseen energiakenttään sellaisen tietoisuuden värähtelyn, joka purkaa hoidettavassa olevan energiakenttien entropian eli kaoottisuuden järjestykseksi, jolloin elämänvoima voi toimia vapaasti purkaen energeettiset tukkeumat järjestelmästä.

Kalevalainen energiahoito on asiakkaan auttamista, jossa kohotetaan hänet edullisimmille tietoisuuden tasoille, joiden voiman avulla hän pystyy tekemään elämässään sellaisia muutoksia, jotka vievät hänet eteenpäin. Asiakas on usein varsinaisissa hoidoissa vastaanottaja, mutta muuten hän on elämässään kaikkein keskeisin tekijä edistymisen kannalta. Asiakas itse tekee tietoisen tai tiedostamattoman valinnan mennäkö eteenpäin vai jäädäkö paikoilleen. Hoitaja on tällaisten pienten jälleensyntymisten avustava kätilö. Muutos on aina pieni jälleensyntyminen.

Huom! Tarjoan myös monenlaisia hoitoja, joilla on nimi ja jotka joku on kehittänyt. Näitä hoitomuotoja ei ole millään tavalla muutettu tai muokattu perustajiensa tahtomasta muodosta. Tosin käytän monia niissä olevia tekniikoita ja tapoja yleisessä kalevalaisessa energiahoidossani. Mikä tahansa hoito on saatavilla kuitenkin myös kehittämäni kalevalaisen perusperiaatteen mukaisesti, mikäli niin halutaan. Tätä perusperiaatetta voi soveltaa kaikenlaisiin hoitoihin.

Esimerkkejä tarjoamistani hoidoista

Kaikki energiahoidot ovat saatavilla myös kaukohoitoina. Hoitojen hinnat löytyvät nettikaupastamme. Hinnanmuutoksiin pidätetään oikeus. Hoitoajan voi perua viimeistään 1 vrk ennen hoidon alkamista, muuten koko hinta veloitetaan. Hoitoja voidaan tehdä myös kotikäyntinä.

projects

Kalevalaiset energiat® energiahoito

Kehittämäni energiahoitotapa, jonka perusperiaatteista olen kirjoittanut näillä sivuilla jo pitkän esittelyn.

projects

Reikihoito energiahoito

Reikihoito on tarkoitettu niille, jotka etsivät nimenomaan reikihoitoa. Se on hieno energiahoitomuoto. Tässä hoidossa käytän hoitokohtaisesti niitä reikihoitotekniikoita, joita olen opiskellut reikikoulutuksissani.

projects

KE energiahoito - 2 hoitajaa

Hoitotapa, jossa käytetään hyväksi holistisia perusperiaatteita. Toinen hoitaja tuo hoitoon mukaan oman tietoisuutensa värähtelyt ja täten voi syventää hoidon vaikutusta.

projects

Kalevan Tähti kaukohoito

Kuukausittain järjestettävä kaukohoitotapahtuma, jossa Kalevan Tähden hoitajat tekevät kaukohoitona hoitoa niille, jotka ovat kuukausittain ilmoittautuneet hoitoon mukaan. Kuukausimaksuun sisältyy 1-4 kaukohoitoa.

projects

Metamorfinen tekniikka®

Hoitomuoto, jossa kevyesti hierotaan tai pikemminkin sivellään jalan, käden ja pään selkärangan heijastealueita. Hoito yhdistää kaikkialliseen elämänvoimaan, joka ohjaa elämäntapahtumia harmoniaan.

projects

Numerologinen energiahoito®

Kalevalaiset Energiat® energiahoito, jossa keskitytään erityisesti asiakkaan numerologisten energioiden tasapainottamiseen ja vahvistamiseen. Hoidossa tehdään lyhyt numerologinen tulkinta ja siinä erityisesti vahvistetaan elämänpolkumme energioita.

projects

Kalevalainen jäsenkorjaus®

Kansanlääkintäseura ry:n kehittämä jäsenten virheasentojen korjaamiseen tähtäävä hoitomuoto, joka on kehitetty erityisesti kipujen hallintaan ja vaikuttaa monimuotoisella tavalla erilaisiin sairauksiin.

projects

Intuitiivinen kalevalainen päähieronta®

Kalevalaiset Energiat® energiahoito, jossa keskitytään erityisesti pään alueelle ja käytetään paljon fyysisiä tekniikoita. Hoito on lempeämpi kuin intialainen päähieronta, josta siinä on vaikutteita.

Mihin tarkoitukseen hoidot ovat? Mitä vaivoja tai sairauksia hoidetaan? Kenelle ne ovat tarkoitettu?

Hoidot on tarkoitettu niille, jotka ennakkoluulottomasti haluavat kehittyä tietoisuuden evoluutiossa. Niille, joilla on pitkäjänteisyyttä tässä työssään ja jotka ovat tavallisia hyviä ihmisiä. Hoitoihin kannattaa hakeutua riippumatta siitä onko mitään oirehtivaa sairautta, sillä sairauksien ja vaivojen lisäksi niistä voi olla apua myös tietoisuuden kehityksessä. Mikäli sinulla on jokin sairaus tai vaiva niin tämä voi olla sinulle tapa oppia löytämään heikosta kohdastasi se voima, joka siinä lopulta piilee. Energiahoidot soveltuvat siis kaikille - niin terveille kuin sairaillekin.

Sairastamisemme ei ole pelkästään itse keksittyä haitallista ajatus- ja asennemallin noudattamista, vaan kannamme kehostoissamme runsaasti suvun kautta perittyä ainesta. Samoin osa sairauksistamme on erilaisten muiden yhteisöiden sisällä vaikuttavia energiatukkeumia. Teemme oman kehomme kautta ihmiskunnan kehittymiseen ja itsemme kehittymiseen liittyvää palvelustyötä. Velvollisuutemme on tehdä parhaamme kehittyäksemme ihmisenä ja siksi energiatyökalut ovat suorastaan välttämättömiä meille.

Energiahoito on vaaraton (paitsi jos tipahtaa hallitsemattomasti hoitopöydältä). Energiahoidoissa ei ole lainkaan kontraindikaatioita eli vasta-aiheita. Kuitenkin asiakkaan tulisi rehellisesti ilmaista mikäli on tiedossa olevia vaikeita sairauksia tai mielen alueella epätasapainoa. Lisäksi nämä ryhmät ovat yleensä lääketieteellisessä hoidossa ja lääkittyjä. Kaikkien sairauksien parantuminen ei ole aina elämässä korkeimmaksi parhaaksi. Energiahoito voi helpottaa tällöin elämää. Mikäli sairaus on edennyt niin pitkälle, että keho ei voi enää siitä toipua, on energiahoito erinomainen tapa poistaa pelkoja kuolemaa kohtaan ja se voi ehkä auttaa kipuihin tms.

Energiahoito alkaa, kun valitset tulla hoitoon ja päättyy sitten kun se on kaikkien osapuolien kannalta parhaaksi. Hoitaja veloittaa yleensä vain varsinaisesta fyysisestä hoitotyöajasta. Energiahoidon myötä voit ennen, sen aikana tai sen jälkeen saada erilaisia puhdistumisoireita. Ne ovat elimistön tapa sopeutua muuttuneeseen tilaan. Oireina ovat mm. päänsärky, flunssanomaisuus, mielialanvaihtelut... Sairauksien oireet myös tapaavat vahvistua aluksi, kunnes ne heikkenevät sitä mukaa kuin uusi muuntunut todellisuus saa vahvemman aseman elimistössä. Hoitoa ei kannata jättää siihen, että ei kestä puhdistumisoireita, vaan kannattaa lisähoidon avulla työstää niitä asioita, joista oireet kertovat. Puhdistumisoireisiin siis auttaa lisähoito, mutta myös erilaisilla ravinto- ja juomatavoilla on merkitystä. Esimerkiksi puhdas (puhdistamaton) merisuola pienessä määrin auttaa, erilaiset hengitystekniikat voivat tuoda tasapainoa.

- - -

Tervetuloa hoitoon!

Päivitetty viimeksi: 23.8.2012

Design provided by Free Website Templates.